Honor

Honor Category Year Award Name Name
2020 Yung-Chuan Wang
2019 Yung-Chuan Wang
2018 Yung-Chuan Wang
2018 Yung-Chuan Wang
2018 Yung-Chuan Wang
2017 Yung-Chuan Wang
2017 榮獲國立高雄應用科技大學人力資源發展系106學年度產學應用類優良教師(系級) Jie-Tsuen Huang
2017 榮獲國立高雄應用科技大學人文社會學院106學年度產學應用類優良教師(院級) Jie-Tsuen Huang
2016 榮獲105科技部專題研究計畫補助 Yu-Chuan Tung
2016 榮獲105科技部專題研究計畫補助 Yi-Jung Chen